Bannere
  • Bannere på Ridehuset skal måle B: 3 x H: 4 meter og må kun opsættes efter aftale med Ridehuset.
  • Det er kun tilladt at opsætte bannere, der som hovedbudskab oplyser om det aktuelle kulturarrangement.
  • Det er en god idé at sende Ridehuset en skitse / layout før produktion af bannere.

Flag

  • De fire flagstænger foran Ridehuset kan bruges gratis under arrangementet.
  • De måler 10 meter - flagstørrelse 2 x   2,75 meter.
  • Pedellerne hjælper med at hejse flagene.

Brand

  • Det er arrangørens ansvar at sørge for flugtvejsplaner etc.
  • Ridehuset er ca. 900 m2 og er af brandmyndighederne godkendt til max. 950 personer.