Bannere
Bannere på Ridehuset skal måle 3 x 4 meter og må kun opsættes efter aftale med Tommy Jensen.
Det er kun tilladt at opsætte bannere, der som hovedbudskab oplyser om det aktuelle kulturarrangement.
Det er en god idé at sende Tommy Jensen en skitse / layout før produktion af bannere.
Brand
Det er lejers ansvar at sørge for brandtegninger etc.
Ridehuset er ca. 900 m2 og er af brandmyndighederne godkendt til max. 1130 personer - stående.
Kontakt Ridehuset for allerede godkendte flugtvejsplaner fra 240 til 1130 personer.