Bannere
  • Bannere på Ridehuset skal måle B: 3 x H: 4 meter og må kun opsættes efter aftale med Nicole Lazaridis Højland
  • Det er kun tilladt at opsætte bannere, der som hovedbudskab oplyser om det aktuelle kulturarrangement
  • Det er en god idé at sende Ridehuset en skitse / layout før produktion af bannere.

Brand

  • Det er arrangørens ansvar at sørge for flugtvejsplaner etc.
  • Ridehuset er ca. 900 m2 og er af brandmyndighederne godkendt til max. 1130 personer - stående
  • Kontakt Ridehuset for allerede godkendte flugtvejsplaner fra 240 til 900 personer